WALNE ZGROMADZENIE

Sytuacja pandemiczna poprawia się. Zakładam że większość z nas jest zaszczepiona. Możemy się spotykać z zachowaniem zdrowego rozsądku. Lokale są otwarte. A więc:

W imieniu zarządu Wodzisławskiego Towarzystwa Cyklistów WoTC zwołuję Walne Zgromadzenie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie naszego stowarzyszenia.

Termin i miejsce Walnego Zgromadzenia: 10 czerwca 2021 roku godz. 19.00 Gościniec Wodzisławski, Wodzisław Śl. ul. Bogumińska

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 • 1, Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie możliwości podejmowania ważnych uchwał
 • 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza
 • 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 i 2020r.
 • 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 i 2020r
 • 5. Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi
 • 6. Dyskusja dotycząca likwidacji Stowarzyszenia
 • 7. Zamknięcie obrad

Termin i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 10 czerwca 2021 roku godz. 20.00 Gościniec Wodzisławski, Wodzisław Śl. ul. Bogumińska

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 • 1, Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie możliwości podejmowania ważnych uchwał
 • 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza
 • 3. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
 • 4. Podjęcie uchwały o wyborze likwidatora
 • 5. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji
 • 6. Zamknięcie obrad

Po owocnych obradach zostanie przedstawiony plan wyjazdu do Francji.

Zapraszam, Janusz Franiczek