ZEBRANIE !!!

Walne Zgromadzenie sprawozdawcze odbyło się zgodnie z planowanym porządkiem obrad. Protokół został sporządzony i zostanie przekazany do stosownych instytucji.

Ustalono, że oprócz wszelkich działań na rzecz propagowania zdrowego stylu życia zostanie przygotowany przyszłoroczny tygodniowy wyjazd rowerowy do regionu Salzkammergut w Austrii. Prace w tym kierua2nku ruszyły.a1