Nordic walking

 

 

nordic011213    

 

 

Sezon nordic walking 

   

 

 

01.12. 2013.    –    las czyżowicki  –                              5,5 km.   –   8 osób

09.12. 2013.      –    Marklowice – Studzionka Jankowicka  –  7,5 km.   –   7 osób

16.12. 2013.    –    las czyżowicki  –                              5,5 km.   –   5 osób

29.12. 2013.    –    las czyżowicki  –                              5 km.   –   5 osób

05.01. 2014.    –    las czyżowicki  –                              4 km.   –   5 osób

06.01. 2014.      –    Marklowice – Studzionka Jankowicka  –  7,8 km.   –   7 osób

19.01. 2014.    –    las czyżowicki  –                              5,5 km.   –   5 osób

08.02. 2014.    –    las czyżowicki  –                              7 km.   –   12osób