Walne Zgromadzenie

 

Walne Zgromadzenie sprawozdawcze za rok 2013 odbyło się w dniu             17 października 2013r w obecności 27 członków.

Po krótkim przedstawieniu sprawozdania z działalności za 2013 rok udzielono absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. Wspólnie ustalono, że należy zaktywizować działania Stowarzyszenia.                                                                     Został omówiony ogólny plan działania na następny rok, propozycje wycieczek rowerowych oraz zostały dokonane zapisy na coroczny sierpniowy wyjazd rowerowy – Mozela 2014.

Rozstaliśmy się pełni optymizmu, życząc sobie wielu przejechanych cyklokilometrów.